کلیدواژه‌ها = صلح و سازش
تعداد مقالات: 1
1. تحول سیاست جناییِ قضایی در پرتو رویکرد فرهنگی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-31

رضا پرستش؛ سید شهاب الدین موسوی زادۀ مَرکیه