کلیدواژه‌ها = ظرفیت حقوق کیفری
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای تأمین جرم‌انگاری توسعه گرا در حقوق کیفری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 259-278

سید محمود مجیدی