کلیدواژه‌ها = حقوق انگلیس
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تطبیقی قلمرو و معیارهای اعمال میانجی‌گری کیفری در حقوق ایران، انگلیس و بلژیک

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 237-258

مجتبی جانی پور؛ رخساره قریب