کلیدواژه‌ها = ارتداد
تعداد مقالات: 1
1. مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب‌ّالنبی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 163-186

رحمان صبوحی؛ سید حسین هاشمی