کلیدواژه‌ها = اصل فردی کردن مجازات‌ها
تعداد مقالات: 1
1. تلاقی اندیشه های جرم شناختی ِ «بازپروری» و «ناتوان سازی» در قانون مجازات اسلامی 92

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-134

محمدابراهیم شمس ناتری؛ مسعود مصطفی پور