نویسنده = ���������� ������������ ������
نقش نظارت والدینی و خودکارآمدی در هم‌نشینی با همسالان بزهکار و رفتارهای پرخطر دانش آموزان دبیرستانی

دوره 6، شماره 2، آذر 1394، صفحه 33-48

فرهاد اصغری؛ عباس صادقی؛ رضا قاسمی جوبنه؛ شهریار درگاهی


رابطه بین سبک‌های فرزندپروری، خود کارآمدی و نگرش به بزهکاری در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 67-88

فاطمه حسینی دولت ابادی؛ سجاد سعادت؛ رضا قاسمی جوبنه