نویسنده = محمد میرزایی
تعداد مقالات: 2
1. برنامه‌های ترمیمی پلیس با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری و رویه عملی پلیس ایران

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 187-214

محمدباقر مقدسی؛ محمد میرزایی؛ کیوان غنی


2. جایگاه تعدد نتیجه در حقوق کیفری ایران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 101-122

احمد حاجی ده آبادی؛ امیر باقرزادگان؛ محمد میرزایی