نویسنده = زهرا توانگر
تعداد مقالات: 1
1. تداخل دیهی اطراف در دیه‌ی نفس

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 187-206

فضل الله فروغی؛ زهرا توانگر