نویسنده = ������������ ����������
حکم جرایم مرتبط در جرایم تعزیری

دوره 6، شماره 2، آذر 1394، صفحه 155-179

جلال الدین قیاسی؛ احسان یاوری