نویسنده = ������������������������ ��������
تحدیدِ وکیل در نظام عدالت کیفری ایران

دوره 11، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 201-228

10.22124/jol.2020.12370.1644

غلامرضا قلی پور؛ مهدی صبوری‌‌پور