نویسنده = ���������������� ������������
تحلیلی بر کنترل کیفری درمقابله با وندالیسم

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 289-314

10.22124/jol.2021.19258.2106

داریوش هوشیاری؛ مهدی اسماعیلی؛ کیومرث کلانتری


جایگاه علم قاضی در اثبات امر کیفری در حقوق ایران

دوره 10، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 165-186

10.22124/jol.2019.5424.1225

کیومرث کلانتری؛ عباس سلمانپور