نویسنده = �������������� ������
رویکرد‌های جرم‌شناختی جرایم یقه‌سفیدها

دوره 5، شماره 2، آذر 1393، صفحه 191-219

علی یعقوبی؛ جان احمد آقایی؛ مژگان کاردوست جورشری